W imieniu Organizatorów pragniemy zaprosić Pana/Panią do podzielenia się wiedzą i doświadczeniem w roli Prelegenta podczas 13. Międzynarodowego Kongresu PMI, który odbędzie się w Warszawie w dniach 26-28 Listopada (dwa dni konferencji i jeden dzień warsztatów)

13. Międzynarodowy Kongres PMI jest jednym z najważniejszych i najbardziej prestiżowych wydarzeń wśród profesjonalistów oraz osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z zarządzaniem projektami, programami oraz porfolio.

13. Międzynarodowy Kongres PMI PC to wyjątkowe wydarzenie, które łączy profesjonalistów z całego świata, aby dzielić się wiedzą i wyznaczać nowe ścieżki w dziedzinie zarządzania projektami.

MAKE THE DIFFERENCE

PMI Poland Chapter, the leading association of project management professionals and enthusiasts, would like to invite you to the biggest international conference on project management for the 13th time. The PMI PC International Congress is composed of three days of debates and lectures and is the most important event in a project manager’s calendar. The Congress is also an exceptional opportunity to share one’s experience and insights with world-class project, programme and portfolio management specialists. Simply, an unmissable event!

“Make the difference” is the slogan of this year’s congress focusing on agility and responding to changes in the context of digitization and increasing project complexity. A separate discussion panel will be devoted to emotional intelligence as an important factor for project success as well as the successful implementation of hybrid methodologies in business. All speakers willing to give a speech or lead a workshop are kindly requested to fill in a registration form.

Uwagi

Zwracamy szczególną uwagę, aby prelegenci odznaczali się wyjątkowymi umiejętnościami prezentacyjnymi. Z tej uwagi, w niektórym przypadkach będzie wymagane przesłanie materiałów z wcześniejszym wystąpień kandydatów.

Członkostwo w PMI nie jest wymagane by być Prelegentem podczas Kongresu. Dodatkowo nie ma limitów na ilość przesłanych propozycji prezentacji przez jednego prelegenta.

Zakładany czas na jedną prezentację to:

  • 60 minut (45 minut prezentacji + 15 min na sesję pytań i odpowiedzi) lub
  • 30 minut (20 minut prezentacji + 10 min na sesję pytań i odpowiedzi)

Warsztaty – jeden dzień (6-8 godz)

Każde zgłoszenie powinno zawierać

Tytuł prelekcji, dane kontaktowe i zdjęcie prelegenta (1000×1000 px, 300 dpi), krótką biografię (około 50 słów) opis prelekcji (około 50 słów)

Odpowiedzi na następujące pytania:

  • Co Twoja prelekcja wniesie do Kongresu? Jaki jest jej cel?
  • Jakie korzyści odniesie słuchacz po wysłuchaniu właśnie Twojego wykładu?

Biorąc pod uwagę różny stopień wiedzy uczestników 13. Kongresu PMI na temat zarządzania projektami/programami/portfelami jaki stopień wiedzy powinni mieć słuchacze Twojej prelekcji? Podstawowy, średniozaawansowany czy zaawansowany? A może każdy bez względu na jego doświadczenie będzie mógł znaleźć w Twojej prelekcji coś dla siebie.

Jeśli masz jakiekolwiek pytań skontaktuj się z nami congress@pmi.org.pl

Ważne daty

Udział w 13. Międzynarodowym Kongresie PMI jest niepowtarzalną okazją do poszerzenia swojej wiedzy w obszarze Zarządzania Projektami, Programami i Portfolio oraz daje możliwość aby poznać ekspertów w tej dziedzinie.

Ważne daty:

  • 15 lipca  2018  Termin nadsyłania abstraktów
  • 15 września 2018  Informacja zwrotna e-mail o akceptacji / braku akceptacji abstraktów   
  • 31 października 2018 – Termin nadsyłania pierwszych wersji prezentacji
  • 12 listopada 2017 Termin nadsyłania finalnych wersji prezentacji

Congress is also a unique opportunity to promote your own brand

Ricardo Vergas

Executive Director of Brightline Initiative; Strategy Implementation & Project Management Expert; PMI Past Chair

Ricardo is an expert in project management, portfolio and risk management. For over 15 years he has been gaining and using his experience in the fields of energy, infrastructure, telecommunication, IT and finance. He became the first Latin American president of the Board of Directors of the Project Management Institute (PMI), the world’s largest Project Management organization. Educated as a chemistry engineer, he earned a master’s degree at the Federal University of Minas Gerais. He also holds numerous certificates at such institutions as George Washington University, Harvard Law School and the Massachusetts Institute of Technology.

Interview conducted at the XI PMI Poland Chapter International Congress on 28th of November 2016.

Mark Dorsett

VP, Global Business and Strategic Partnerships

Mark helps build customer success and grow your business by consulting with partners around the globe. He achieves outstanding results both in start-ups as well as large, mature organizations by integrating strategy with planning and execution. Engages others with their open and new open approach. He used his skills worldwide, with a particular focus on Asia, India, Latin America, Eastern and Western Europe.

Interview conducted at the XI PMI Poland Chapter International Congress on 28th of November 2016.