W imieniu Organizatorów informujemy ze zgloszenia an CFS zostaly zakończone z dniem 26 sierpnia 2017.
Dziękujemy za Państwa zainteresowanie i zapraszamy już za rok na 13-sty Międzynarodowy Kongres PMI PC.

W imieniu Organizatorów pragniemy zaprosić Pana/Panią do podzielenia się wiedzą i doświadczeniem w roli Prelegenta podczas 12. Międzynarodowego Kongresu PMI, który odbędzie się w Warszawie w dniach 27-29 Listopada (dwa dni konferencji i jeden dzień warsztatów)

12. Międzynarodowy Kongres PMI jest jednym z najważniejszych i najbardziej prestiżowych wydarzeń wśród profesjonalistów oraz osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z zarządzaniem projektami, programami oraz porfolio. To wyjątkowe wydarzenie, które łączy profesjonalistów z całego świata, aby dzielić się wiedzą i wyznaczać nowe ścieżki w dziedzinie zarządzania projektami.

DRIVE FOR CONNECTION

PEOPLE | BUSINESS | TECHNOLOGY

Wierzymy, że skuteczne zarządzanie projektami, to budowanie wartości opartych na trzech obszarach jakimi są przywództwo, znajomość narzędzi oraz strategia i wiedza biznesowa. Połączenie tych elementów pozwala zrealizować postawione cele oraz jest kluczem do sukcesu każdego projektu. 12. Międzynarodowy Kongres zaprasza wszystkich pasjonatów projektów do udziału w wykładach podzielonych na 3 ścieżki tematyczne:

EXCELLENCE IN LEADERSHIP

Przywództwo wymaga podejmowania decyzji, a każda decyzja związana jest z ryzykiem. Polega na szukaniu nowych szans i wykorzystywaniu tych najlepszych. Dlatego też w ramach tej ścieżki skupimy się na kluczowych wyzwaniach stojących przed współczesnymi liderami. Prelegenci poruszą tematy efektywnej komunikacji w zespołach wirtualnych i międzynarodowych, zarządzania interesariuszami, motywowania członków zespołu oraz wykorzystania miękkich kompetencji w zarządzaniu projektami.

Prelegenci skupią się na umiejętnościach i wiedzy jaką powinien posiadać lider w efektywnym zarządzaniu projektami i wdrażaniu zmian organizacyjnych.

BUSINESS & STRATEGY

W świecie globalnej konkurencji jedyną drogą do odniesienia sukcesu jest szybkie i precyzyjne wdrażanie nowych pomysłów. Wobec tego celem tej ścieżki jest przedstawienie tematów realizacji strategii biznesowej organizacji poprzez skuteczne zarządzanie portfelami, programami i projektami. Udział w prelekcjach pozwoli zdobyć wiedzę jak efektywnie wdrożyć strukturę PMO, wykorzystywać zwinne metody w zarządzaniu zmianą w organizacji, transformacji czy fuzji. Zgłębimy również tajniki dostosowania zarządzania projektami do strategii biznesowej w start-up’ach, małych i średnich firmach oraz korporacjach.

DIGITAL TRANSFORMATION

Nowoczesne technologie cyfrowe i oparte na nich rozwiązania pozwalają firmom na dynamiczne przemiany ich modeli biznesowych, atakowanie niedostępnych dotąd rynków i uruchamianie „startupowej” innowacyjności. Ta ścieżka pokaże jak w praktyce wygląda zarządzanie projektem transformacji cyfrowej i jak najlepsi łączą wątki biznesowe i technologiczne. Uczestnicy, słuchając wystąpień liderów cyfrowych, dowiedzą się jakie elementy umiejętnie połączono, aby przekształcić skutecznie strategię firmy w cyfrowym kierunku. Możesz spodziewać się energetyzujących wystąpień członków zarządów i CIO z Polski i zagranicy. To sesja o przywództwie i zarządzaniu programami transformacji z wpływem nowych trendów cyfrowych.

Ścieżka DIGITAL TRANSFORMATION jest współorganizowana z organizacją CIONET, największą społecznością IT Executives w Europie. Zrzesza ponad 6500 członków zarządu i dyrektorów odpowiedzialnych za obszar cyfrowy, w tym IT w czołowych europejskich firmach. Od listopada 2014 za rozwój społeczności w Polsce odpowiada CIONET Polska. Misją CIONET jest tworzenie warunków do dzielenia się wiedzą w zakresie „digital leadership”, rozwoju modeli biznesowych i strategii opartych na wykorzystaniu technologii. CIONET oferuje członkom możliwość bezpośredniego kontaktu oraz efektywnego networkingu z krajowymi i europejskimi CIO.

Uwagi

Zwracamy szczególną uwagę, aby prelegenci odznaczali się wyjątkowymi umiejętnościami prezentacyjnymi. Z tej uwagi, w niektórym przypadkach będzie wymagane przesłanie materiałów z wcześniejszym wystąpień kandydatów.

Członkostwo w PMI nie jest wymagane by być Prelegentem podczas Kongresu. Dodatkowo nie ma limitów na ilość przesłanych propozycji prezentacji przez jednego prelegenta.

Zakładany czas na jedną prezentację to:

  • 60 minut (45 minut + 15 min na sesję pytań i odpowiedzi) lub
  • 30 minut (20 minut + 10 min na sesję pytań i odpowiedzi)

Warsztaty – jeden dzień (standardowo od 6 do 8 godzin)

Każde zgłoszenie powinno zawierać

Tytuł prelekcji, dane kontaktowe i zdjęcie prelegenta (1000×1000 px, 300 dpi), krótką biografię (około 50 słów) opis prelekcji (około 50 słów)

Odpowiedzi na następujące pytania:

  • Co Twoja prelekcja wniesie do Kongresu? Jaki jest jej cel?
  • Jakie korzyści odniesie słuchacz po wysłuchaniu właśnie Twojego wykładu
  • Jaki stopień wiedzy powinni mieć słuchacze Twojej prelekcji? Podstawowy, średniozaawansowany czy zaawansowany? A może każdy bez względu na jego doświadczenie będzie mógł znaleźć w Twojej prelekcji coś dla siebie.

Jeśli masz jakiekolwiek pytań skontaktuj się z nami congress@pmi.org.pl

Ważne daty

Harmonogram oraz terminy nadsyłania abstraktów znajdują się poniżęj. Każde zgłoszenie zostanie rozpatrzone przez zespół organizujący konferencję. W przypadku pozytywnego rozpatrzenie aplikacji zgłosimy się do Ciebie w celu rozpoczęcia dalszych rozmów nt. współpracy.

Ważne daty:

  • 26 sierpnia 2017 Termin nadsyłania abstraktów
  • 14 września 2017 Informacja zwrotna e-mail o akceptacji / braku akceptacji abstraktów   
  • 30 października 2017 – Termin nadsyłania pierwszych wersji prezentacji do wstępnej weryfikacji
  • 12 listopada 2017 Termin nadsyłania finalnych wersji prezentacji

Kongres to również niepowtarzalna okazja na promocję własnej marki

Ricardo Vergas

Executive Director of Brightline Initiative; Strategy Implementation & Project Management Expert; PMI Past Chair

Ricardo jest specjalistą od zarządzania projektami, portfelami i ryzykiem. Od ponad 15 lat zdobywa i wykorzystuje swoje doświadczenie w branżach: energetycznej, infrastrukturalnej, telekomunikacyjnej, informatycznej, a także finansowej. Został pierwszym latynoamerykańskim przewodniczącym Zarządu Project Management Institute (PMI), największej na świecie organizacji zajmującej się Zarządzaniem Projektami. Z wykształcenia jest inżynierem chemii, tytuł magistra zdobył na Federal University of Minas Gerais. Posiada także liczne certyfikaty zdobyte na takich uczelniach jak: George Washington University, Harvard Law School czy Massachusetts Institute of Technology.

Wywiad przeprowadzony podczas 11. Międzynarodowego Kongresu PMI Poland Chapter w dniu 28 listopada 2017r.

Mark Dorsett

VP, Global Business and Strategic Partnerships

Mark pomaga budować sukces klientów oraz wzrost biznesu poprzez konsultacje, których udziela swoim partnerom na całym globie. Osiąga nieprzeciętne wyniki zarówno w start-up’ach jak i dużych, dojrzałych organizacjach poprzez integrację strategii z planowaniem i egzekucją. Angażuje innych swoim otwartym i otwierającym nowe możliwości podejściem. Swoje umiejętności wykorzystywał na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Azji, Indii, Ameryki łacińskiej, Wschodniej i Zachodniej Europy.

Wywiad przeprowadzony podczas 11. Międzynarodowego Kongresu PMI Poland Chapter w dniu 28 listopada 2017r.