Loading...

Ścieżki tematyczne 16-tego Kongresu PMI PC

W trakcie czterech dni Kongresu będziecie mieli okazję zdobyć wiedzę z kilku ścieżek tematycznych. Jedną z nich chcielibyśmy dzisiaj przybliżyć 🤔

📌 Strategia PMI 4.0

PMI 4.0 to strategia rozwoju, która ma na celu zaspokojenie potrzeb PMów określanych jako „twórców zmian”. Twórcy zmian to osoby, które proaktywnie wprowadzają zmiany i transformacje w firmach, ludziach i społeczeństwie. Specjaliści ds. projektów są twórcami zmian – od zawsze przewodzili zmianom i przekształcali pomysły w rzeczywistość.

PMI 4.0 jest zdefiniowane przez cztery główne obszary strategiczne:
👉 Rozszerzone społeczności, ukierunkowane zaangażowanie,
👉 Zintegrowana korzyść społeczna,
👉 Koalicja Stowarzyszeń,
👉 B2B Advocacy, B2C Enablement