Loading...
Ewa Sonta Draczkowska

Ewa Sońta-Drączkowska

Ewa Sońta-Drączkowska – „pomagam firmom wdrażać zmiany i innowacje poprzez projekty”. Praktyk zarządzania projektami, trener wykładowca. Mam ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w pracy w korporacjach, startupach technologicznych jak i w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Ścieżkę zawodową rozpoczynałam w firmach doradczych takich jak Roland Berger & Partner, A.T. Kearney oraz Deloitte. 

Obecnie pracuję w Katedrze Zarządzania Projektami SGH oraz prowadzę własną działalność gospodarczą.  Oceniam wnioski na projekty w ramach programów unijnych. Moje obszary zainteresowań to: zarządzanie projektami we wdrażaniu innowacji, zarządzanie wieloma projektami, projekty we wdrażaniu technologii, miękkie aspekty zarządzania projektami. Posiadam certyfikaty: PMP, Prince2 Practicioner, Professional Scrum Master, Managing Successful Programs [MSP] Practicioner, Agile PM, Design Thinking for Education – Hasso Plattner Intitute, certyfikowany trener biznesu (House of Skills). 

Jest autorką książek: „Zarządzanie wieloma projektami” oraz „Zarządzanie projektami we wdrażaniu innowacji”. Opiekun międzynarodowej organizacji studenckiej Enactus (działalność wolontariacka), który rozwija projekty w obszarze innowacji społecznych. Kierownik Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Innowacjami – od pomysłu do komercjalizacji” w SGH.

O prelekcji:

Blaski i cienie zwinnej transformacji

W prezentacji opowiem o wynikach badań przeprowadzonych we współpracy z PMI z Agnieszką Krogulec na 34 dużych organizacjach działających w Polsce. Na agendzie:

– Jakie są motywy wdrażania praktyk zwinnych?

– Jakie są spodziewane korzyści?

– Jakie są przeszkody i siły wspierające?

– Czy i jak zwinność wpływa na innowacyjność?

– O przyszłości zwinnego zarządzania

– Q&A i komentarze z Sali