Loading...

Jakub Lesiński

Absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego (1995), doświadczony menadżer i certyfikowany kierownik programów/projektów. Pracuje z kierownikami projektów zwinnych i predykcyjnych umożliwiając im zwiększanie harmonii w zespołach i skuteczną maksymalizację wartości w złożonych środowiskach pracy. Tam gdzie konieczna jest adaptacja metod i rozwiązań z różnych podejść zarządczych i dostosowanie ich do charakteru oraz kultury organizacji.

 

Doświadczony trener oraz prelegent i autor publikacji z zakresu zarządzania projektami, wykładowca akademicki. Prezes Zarządu firmy doradczej Thoriana sp z o.o. Zarządza zespołem konsultantów realizujących projekty doradcze w zakresie zarządzania projektami (usługi PMO, interim project management, budowa i wdrażanie metodyk w zakresie zarządzania projektami, programami oraz portfelami projektów, przygotowywanie i uruchamianie projektów i programów, optymalizacja portfeli) oraz definiowania i operacjonalizacji strategii.

 

Certyfikowany kierownik programów/projektów (ponad 20 lat doświadczenia). Zarządzał ponad dwudziestoma projektami, był członkiem zespołu w kilkudziesięciu innych. Jako trener realizuje szkolenia od 15 lat. Aktywnie uczestniczy jako prelegent i prowadzący panele dyskusyjne w konferencjach dotyczących zarządzania projektami. Wykładowca akademicki zarządzania strategicznego oraz zarządzania projektami.

 

Skoncentrowany na różnorodnych aspektach przywództwa i skutecznego zarządzania, przede wszystkim w obszarze realizacji złożonych projektów i programów. Zarządzał zespołami od trzech do ponad czterystu osób. Specjalizuje się w zarządzaniu zmianą i transformacją organizacji (zwłaszcza w obszarze IT) oraz umożliwianiu rozwoju biznesu poprzez wdrożenia nowych produktów i usług (CRM/Billing). Koncentruje się na doradztwie oraz realizacji wdrożeń z zakresu systemów informatycznych oraz systemów poprawy efektywności pracy w dużych przedsiębiorstwach.

 

Członek PMI od 2003. Mentor PMI w programie mentoringowym. Assesor projektów kandydujących do nagrody IPMA Polish Project Excellence Award w 2010 i 2011 i nagrody globalnej w 2018, członek Jury PPEA w 2013 i sędzia w nagrodzie globalnej 2019. Sędzia w konkursie Global eColaboration Competition 2019 i 2020.

O prelekcji:

Remote and not. The impact of remote project work on teams' interactions

The purpose of the session is to identify the challenges regarding the remote work impact on teamwork in IT and consulting projects realised globally. Psychological impact of the loneliness and remote work on the teams’ cohesion. Presentation of the identified organisational and managerial solutions of increasing teamwork through the case studies from the real projects. No tech discussion (applications/software) involved – just management and team building.

 The pandemic has increased the digitalisation and transferred teams into remote environment. For some global projects the remote work was present for years now, for others that was a new experience that changed the way of communication and collaboration in project teams. The fast learning and dealing with mistakes and challenges coming with the total change of the way of work touched most of the organisation. The impact of the new way of working was both beneficial and disastrous. From the individual work autonomy and perception of freedom perspective there are many benefits – a lot of people does not want to come back to the office. On the other hand teams’ cohesion is being damaged, the communication is difficult and interactions could be tough. All of this could and should be managed, for some types of projects though the hybrid or onsite work will be necessary.