Loading...
Joanna Murzyn

Joanna Murzyn

Joanna Murzyn –  technologiczna aktywistka, swoimi działaniami dąży do ustanowienia naszego dobrobytu oraz ochrony zasobów naturalnych priorytetem, który powinien stać się częścią rozważań nad dalszym kierunkiem rozwoju technologii komunikacyjno-informacyjnych.

W ramach Instytutu Ekologii Cyfrowej, opracowuje programy edukacyjne zwiększające świadomość fizycznego wymiaru Internetu oraz wprowadza dobre praktyki i etyczne narzędzia, które umożliwiają osiągnięcie cyfrowego dobrostanu i suwerenności.

O prelekcji:

Cyfrowa Ekologia: nadzieja zrodzona w chaosie

W latach 90, kiedy przełączaliśmy kabel z gniazdka telefonicznego do modemu, wszyscy wierzyliśmy, że stoimy u progu wielkiej zmiany, która umożliwi nam wolność słowa, ekspresji i stworzy globalną przestrzeń do wymiany myśli. Sprawy niestety potoczyły się zupełnie inaczej.
Dziś Internet to globalna sieć wzajemnie połączonych ze sobą maszyn, działających w oparciu o określone modele biznesowe oraz relacje pomiędzy ludźmi, a usługami.
Kiedy patrzysz na swój telefon, dostrzegasz jedynie to, co zewnętrzne. Widzisz ekran szczelnie zamkniętej formy, pod której powierzchnią kryje się masa złożonych, skrupulatnie upchniętych systemów, na których polegamy do tego stopnia, że staliśmy się od nich uzależnieni.
Większość aplikacji, z których korzystasz obraca się wokół eksploracji Twoich danych i manipulacji zachowaniami. Funkcjonowanie w tym modelu generuje zapotrzebowanie na dostępność do coraz to większej mocy obliczeniowej, większych zasobów pamięci oraz nieograniczonego transferu danych. Wszystko to, przekłada się bezpośrednio na zwiększenie produkcji urządzeń elektronicznych, co sprawia, że maleją koszty utrzymania jednostki pamięci, a w związku z czym zmniejszają się również potrzeby selektywnego podejścia do tego, co i w jakich ilościach poddajemy procesowi digitalizacji.
Brak odgórnych regulacji i oddolnych proekologicznych postaw w poruszaniu się po Sieci ma bezpośredni wpływ na jej niezwykle wysoki ślad środowiskowy:
  • Sektor ICT jest odpowiedzialny za 3,7% globalnej emisji gazów cieplarnianych
  • Centra danych odpowiadają za 1% globalnego zużycia energii
Dobrnęliśmy do momentu, w którym utrzymanie ogromnych systemów, w ramach których funkcjonujemy, nadwyręża środowisko ekologiczne do granic wytrzymałości. Czas zacząć działać! Nadszedł czas na cyfrową regenerację!