Loading...
Katarzyna Wieckowska foto

Katarzyna Więckowska

Twórczyni marki Krucha-Silna, trener mentalny, mentorka i coach kobiet, certyfikowany konsultant odporności psychicznej.  Pomaga kobietom w akceptowaniu i integrowaniu ich mocnych stron oraz wewnętrznej kruchości. Zachęca je do łączenia siły i wrażliwości psychicznej prowadzących do pełnej radości i równowagi. 
Posiada 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami i zespołami w działach finansowych zdobyte w kraju i za granicą w różnych sektorach gospodarki (motoryzacja, media i komunikacja, bankowość, produkcja). Coach Action Learning, facylitator Management 3.0. Coach biznesu i rozwoju osobistego, certyfikowany trener i praktyk biznesu.