Loading...
Malgorzata Kusyk

Małgorzata Kusyk

Pasjonatka zarządzania projektami z ponad 20. letnim doświadczeniem w globalnych projektach i programach w różnych sektorach i branżach. Ambasadorka zwinności i turkusu, mentorka, trenerka biznesu i społeczniczka.
Specjalizuje się w tranzycjach i transformacjach, łącząc w nich podejścia tradycyjne i zwinne. Właścicielka AgilePMO, koordynatorka merytoryczna Akademii Leona Koźmińskiego, twórczyni innowacyjnych programów szkoleniowych i rozwiązań biznesowych z zakresu zarządzania projektami, zespołami i organizacjami oraz przywództwa takich jak Akademia Transition Managera oraz współtwórczyni Akademii Zwinnej Liderki i Akademii Zwinnego Przywództwa.

Wyróżniona tytułem Strong Women in IT 2019 oraz Strong Women in IT 2021 – Global Edition.