Loading...
Rafał Nessel foto

Rafał Nessel

Rafał Nessel ma około 20 lat doświadczenia w szerokim zakresie usług doradczych. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami i programami. Kierował projektami wdrożeń systemów IT oraz dużymi programami transformacyjnymi w branży finansowej. 

Interesuje się zarządzaniem jakością, innowacją, ciągłym doskonaleniem, metodykami lean oraz agile, a także przyszłością rozwiązań mobilności.

O prelekcji:

Social Networks: theory and practice of life

Importance of social networks in life and at work for individuals and organizations. Examples of project experience and conclusions. Practical guidance regarding social networks and call for action.