Loading...
Valentin Tudor Mocanu

Valentin Mocanu

Valentin Tudor Mocanu jest jednym z dwóch pierwszych Disciplined Agile Coaches and Instructors w Europie (2015). Pracował w tworzeniu oprogramowania od późnych lat 90-tych, z iteracyjnym i zwinnym podejściem od wczesnych lat 2000 dla takich obszarów jak obronność, zarządzanie dokumentami, handel detaliczny. Pomaga zespołom i organizacjom w ciągłym doskonaleniu procesów i produktów, eliminując marnotrawstwo, doskonaląc ich umiejętności cross-funkcjonalne i dostosowując proces do kontekstu.

Jest zaangażowany w wolontariat na rzecz PMI DA i PMI ACP: DA Advisory Council 2015-2020, prowadzi konferencje, webinaria, pisze recenzje książek i kursów. Bloguje o zasadach lean i agile, praktykach i metodach. Jest trenerem DA, konsultantem DA Value Stream, instruktorem DA dla DASM/DASSM/DAC, PMP i PSM.

 

O prezentacji:

What do we manage? A pragmatic approach with the Disciplined Agile Toolkit

In my presentation I will try to prove that training and learning must be appropriate to what we aim to lead and optimize.