Loading...
Tematyka

Ścieżki tematyczne
16. Kongresu

W trakcie czterech dni Kongresu będziecie mieli okazję zdobyć wiedzę z kilku ścieżek tematycznych.

 • Strategia PMI 4.0

  PMI 4.0 to strategia rozwoju, która ma na celu zaspokojenie potrzeb PMów określanych jako "twórców zmian". Twórcy zmian to osoby, które proaktywnie wprowadzają zmiany i transformacje w firmach, ludziach i społeczeństwie. Specjaliści ds. projektów są twórcami zmian - od zawsze przewodzili zmianom i przekształcali pomysły w rzeczywistość.

 • Social Network Analysis

  Projekty są z natury złożone, podobnie jak zarządzanie nimi. Ta złożoność wymaga współpracy między różnymi podmiotami projektu. Obecność takiej współpracy prowadzi do rozwoju sieci zależności. Zrozumienie natury struktur tych sieci może ujawnić spostrzeżenia, które są bardzo istotne dla pomyślnej realizacji projektu. W jaki sposób metody analizy sieci społecznościowych (SNA) mogą być wykorzystane do zbadania strukturalnych cech sieci projektowych? Jak takie sieci ewoluują w trakcie realizacji projektu? Jaką może to przynieść wartość w analizie interesariuszy czy rozwijaniu zespołów? W dzisiejszym świecie sieciowych społeczeństw liderzy powinni myśleć w sposób spójnie uwzględniający wzajemne powiązania w ekosystemie, którego są częścią.

 • Disciplined Agile

  Disciplined Agile jest ramą podejmowania decyzji procesowych, która stawia osoby na pierwszym miejscu i oferuje jedynie lekkie wskazówki, aby pomóc zespołom zoptymalizować ich procesy zgodnie z unikalnymi potrzebami każdego konkretnego projektu. Jako struktura zwinna, w której ludzie są najważniejsi, DA jest pod pewnymi względami podobna do metody Crystal.

 • Industry 4.0

  Świat technologiczny rozwija się nieustannie a przemysł 4.0 jest kombinacją sprzętu, oprogramowania oraz komunikacji. Maszyny stają się inteligentniejsze i dzięki komunikowaniu się ze sobą wraz z wykorzystywaniem danych będą miały możliwość tworzenia swoich "sieci społecznościowych".

 • Today’s ECO World

  Ekosystem cyfrowy to złożona sieć interesariuszy, którzy łączą się w sieci i wchodzą w interakcje cyfrowe w sposób, który tworzy wartość dla wszystkich. Każdy cyfrowy ekosystem rozciąga się na wiele branż. Firmy, które postrzegają swoich klientów, konkurentów i partnerów biznesowych przez pryzmat jednej branży, są w znacznie mniejszym stopniu w stanie rozpoznać nowe typy klientów, konkurentów i partnerów biznesowych, z którymi będą musiały wchodzić w interakcje, gdy ich branża będzie w coraz większym stopniu podlegać cyfryzacji. Niemniej ważnym aspektem ECO jest także wpływ cyfryzacji oraz marketingu, które swoimi działaniami wpływają na realne wsparcie w walce o środowisko naturalne.